Omgeving..

Naast de verschillende locaties die wij bieden voor vergaderingen, trainingen, presentaties en recepties, kunnen wij de invulling van uw dagdeel, dag of meerdere dagen aanvullen met verschillende workshops en/of rondleidingen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een workshop bonbons en chocoladeflikken maken;

 • Een workshop Hindelooper Schilderkunst;

 • Een bezoek aan verschillende musea, zoals bijvoorbeeld het Schaatsmuseum in Hindeloopen, het Ponthus in Stavoren of het Jopie Huisman Museum in Workum;

 • Een rondleiding door de havenstadjes Hindeloopen en Stavoren.

Hieronder treft u in het kort de geschiedenis van beide stadjes aan:

Hindeloopen

Hindeloopen

Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een belangrijke handelsplaats. De Hindelooper Grootschippers voeren in hun fluitschepen naar de Oostzee om handel te drijven. Ze verkochten in de Oostzeelanden veel Nederlandse producten als jenever en wollen stoffen. Op de terugreis naar Hindeloopen werd altijd hout getransporteerd naar Amsterdam en de Zaanstreek. Uit deze periode stammen ook de bijzondere leefcultuur, het Hindelooper schilderwerk en de prachtige, kleurrijke klederdracht.

Alhoewel Hindeloopen klein is, zijn er veel bezienswaardigheden.

 • Westertoren uit 1593
 • Grote Kerk (Hindeloopers: Graet Serke) uit 1632, vroeger van de Hervormde gemeente, nu PKN
 • voormalig stadhuis, nu museum
 • voormalig Havengebouw nu als Sluishuis, met open klokken(stoel)toren, uit 1619
 • voormalige overdekte visafslag, nu Leugenbank uit 1785
 • gevelbeeltenis uit 1911, de “Wonderbare visvangst”, op het Sluishuis
 • de oude vissershaven in 2006, gereconstrueerd naar de haven uit 1934

Stavoren

Stavoren (in het Fries ook Starum genoemd) is zo’n 300 jaar voor Christus ontstaan langs een waterloop. In de 11e eeuw verkreeg Stavoren van de Brunonen stadsrechten. Stavoren was destijds een belangrijke handelsstad. Aan het einde van de middeleeuwen raakte het stadje in verval. De haven verzandde en bij de graanhandel speelde Stavoren geen rol van betekenis meer. Op dit feit is het verhaal Het Vrouwtje van Stavoren gebaseerd. Na deze tijd van verval kwamen er in de 17e en 18e eeuw weer betere tijden met zeevaart naar verre landen. Maar in de 19e eeuw ging het stadje verder achteruit. Van de eens zo internationale haven bleef niet veel over. Op toeristische zomerdagen komt het roemvolle havenstadje echter weer tot leven.

De diverse bezienswaardigheden die in Stavoren te bezichtigen zijn, zijn:

 • Voormalig stadhuis van Stavoren (1880)
 • Vuurtoren van Stavoren (1885)
 • Rijksmonument J.L. Hooglandgemaal (één van grootste gemalen in Europa)
 • Toankamer ‘t Ponthuus
 • Oude Visserijhaven met het ‘Vrouwtje van Stavoren’ dat over de haven uitziet
 • Replica van het Pontgat